โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาจีน 13 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน 02 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 18 มี.ค. 63
พิธีเปิดอาคารเรียนพุทธรักษา 7 มกราคม 2563 31 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับทีมแกะสลักผักและผลไม้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 28 ม.ค. 60
ปฐมนิเทศนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 31 มี.ค. 59
รายงานตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 31 มี.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 31 มี.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 31 ต.ค. 57
คณะกรรมการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2556 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 19 ก.ค. 57
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาประกอบกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง เสียง รหัสวอชา ว32204 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาโมเดลประกอบบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ แบบร่วมมือ
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน