รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
-   ตำบลนาเชือก  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ 0847881741


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :