เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาประกอบกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง เสียง รหัสวอชา ว32204 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,14:28   อ่าน 84 ครั้ง