เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 575 ครั้ง