ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
28/01/2017
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/10/2014
คณะกรรมการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2556 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 19/07/2014
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม จัดงานวันสถาปนาลูกเสือ 30/06/2014
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม จัดงานวันไหว้ครู 30/06/2014
สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 30/06/2014
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคมเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุม 80 พรรษา 30/06/2014
Activity

Education News
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
Link
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
Administrators
Username
Password
Forgot password